Business Benchmark Advanced

SHARE

( Dich thuat ) Business Benchmark là quyển sách tiếng anh thương mại cấp độ 3 cho kỳ thi BEC hoặc BULATS, có thể được sử dụng cho khóa học tiếng anh thương mại tổng quát. Sách này giúp cho người học bước đầu làm quen nhanh với từ vựng tiếng anh thương mại và các kỹ năng khác, những bài thực hành ngữ pháp trong ngữ cảnh thương mại. Quyển sách cũng giúp cho người học chuẩn bị cho kỳ thì tiếng anh thương mại quốc tế được Cambridge ESOL công nhận, tài liệu thi thực sự được lấy từ Cambridge ESOL.
Các tính năng chính:
– Một giáo trình ngữ pháp được phân loại cụ thể và tập trung vào kỹ năng giao tiếp giúp người học bắt đầu công việc sử dụng tiếng Anh sớm nhất.
– Nội dung hấp dẫn, thực tế mô tả về các công ty và ngữ cảnh thực tế để giúp người học quan tâm và có động lực học tập hơn.
– Workbooks với CD-ROM/Audio CD giúp người học có cơ hội thực hành sâu hơn tại nhà hoặc tại nơi làm việc.
– Tập trung vào phát âm hỗ trợ cho cả kỹ năng nói và đọc hiểu.
– Bài tập về ngữ pháp và từ vựng được bổ sung thêm ở phần sau quyển sách giúp giáo viên linh hoạt hơn, đặc biệt dạy những lớp có khả năng tổng hợp.
– Phần đối thoại được bổ sung vào mỗi bài học trong Sách của giáo viên (Teacher’s Books) với thực hành giao tiếp nhiều hơn.
– Cung cấp các đoạn đối thoại tiếng Anh bản địa.
– Những bài “Time out” tập trung vào ngôn ngữ của du lịch và xã hội giúp người học xây dựng vốn từ vựng tổng quát.

Business Benchmark Advanced

Business Benchmark Advanced

Business Benchmark Advanced

Business Benchmark is a three-level Business English course for BEC or BULATS exams, which can also be used for general Business English courses. It helps students get ahead fast with their Business English vocabulary and skills and gives them grammar practice in business contexts. It also helps students prepare for an internationally recognised Cambridge ESOL Business English exam, using real exam papers from Cambridge ESOL.
Key Features
• A carefully graded grammar syllabus and a focus on functional, communicative skills enable learners to start working in English at the earliest opportunity.
• Engaging, real-world content featuring authentic companies and realistic contexts keeps students interested and motivated.
• Workbooks with CD-ROM/Audio CD allow students more chance for in-depth practice at home or in the office.
• A regular focus on pronunciation provides support for both speaking and comprehension.
• Extra grammar and vocabulary exercises at the back of the book give the teacher more flexibility, especially for mixed-ability classes.
• An additional communication activity per lesson in the Teacher’s Books offers even more communicative language practice.
• Natural listening dialogues show English as it’s really spoken.
• ‘Time Out’ units focusing on language for travel and socialising help learners build important general vocabulary.

 

Tải tài liệu tại Link bên dười :

Business Benchmark Advanced

Pass: ebooktienganh.com

Dịch thuật perso tổng hợp và đăng bài