TÀI NGUYÊN

Tài liệu học

23/05/2012

Cung cấp cho bạn những tài liệu học ngoại ngữ rất giá trị. Tài liệu bao gồm những video, văn bản, những thủ thuật, kinh nghiệm rất quý báu, được chia sẻ bởi những chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy và dịch thuật.

Thuật ngữ chuyên ngành

23/05/2012

Cung cấp các thuật ngữ dịch thuật chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kỹ thuật, kế toán,công nghệ thông tin, khoa học … cho các bạn tiện tra cứu. Những thuật ngữ phổ biến nhất trong dịch thuật.

NEW

Kinh Nghiệm Dịch Thuật

18/06/2012

Những kinh nghiệm dịch thuật vàng,đáng giá, những tài liệu dịch thuật quý được những cộng tác viên, phiên dịch viên, biên dịch viên … của công ty tổng hợp và chia sẻ

Công ty dịch thuật, Trung tâm dịch thuật uy tín,